Š  k  o  l  s  k  á      k  n  i  ž  n  i  c  a

Š T O P L Í K

 

Rád čítaš? Si tu správne!

Školská knižnica ,,Š t o p l í k“  ponúka všetkým žiakom školy možnosť bezplatného vypožičania kníh.

Deti si môžu vybrať z mnohých knižných titulov a encyklopédií.

Ponúkame:

   Detské knihy plné rozprávok, povestí, príbehov, básničiek

   Dobrodružné knihy plné odvahy a hrdinských činov

   Dievčenské romány

   Prírodovedné aj historické knihy plné zaujímavých informácií

   Encyklopédie s odpoveďami na otázky rôzneho druhu

   Knihy náučné aj zábavné 

Knižnica je otvorená:

Utorok 12.30 – 13.30

Štvrtok   12.30-13.30

  Všetkých žiakov srdečne pozývame objavovať nové príbehy v knihách! 

 

Pamätaj, že:

Školskú knižnicu môže navštevovať každý žiak našej školy.

Vypožičanú knihu vráť v takom stave, v akom si si ju požičal.

Vypožičanú knihu si skontroluj, nedostatky nahlás pani učiteľke v knižnici. 
Poškodenie alebo stratu knihy nahlás pani učiteľke v knižnici. 
Ku knihám a zariadeniu knižnice sa správaj tak, aby ešte dlho slúžila všetkým žiakom.

 

Príjemné čítanie!

Školská knihovníčka Mgr. Renáta Hnilicová